Názorové fórum

Nejste spokojeni s tím, co se v naší společnosti děje? Na těchto stránkách můžete sdělit co vám vadí. Nedělám si naději, že vše náhle změníme, ale právě ono sdílení může opravit názory dalším občanům. 

Svůj názor můžete vložit zde: https://www.rottpanorama.cz/vas-nazor/

Doufám a věřím, že půjde o slušné příspěvky v mezích našich zákonu.

Za to Vám děkuji

Ivo Rottenberg

 

_________________________________________________________________

Dnes (6. 5. 2017) jsem dostal toto od Jendy Draka:

Po vzoru všech srabů

 
Text: kteří se bojí o vlastní názor a nedokáží si jej obhájit, neumíte pod blogy na iDnes ani ozevřít diskusi.

*******************

Po dlouhé době tu mám názor, resp. otázku, Jiřího Honyse:

Dobrý večer,
to jste opravdu takový srab, že se bojíte i otevřít diskusi u svého blogu na iDnes?

Odpověď je prostá. Nehodlám se byvit s anonymními "diskutéry", kvůli nimž jsem se rozhodl neotvírat diskusi.

Kdybych byl byl srab, kejval bych s ostatními a nepsal ani blog.

Vloženo 28. 2 2017

***************************

Zde je názor pana Antonína Pytely

Já s ním úplně nesouhlasím, ale zveřejňuji ho:

 
Vadí mi, že veškeré sdělovací prostředky, především pak ČT 24 nám lžou a nepodávají věrohodné zprávy. Vadí mi, že vláda a parlament ČR naprosto ignoruje názory a přání svých občanů, odmítá jakékoliv jiné názory a nedovolí přijetí zákona o referendu. Vadí mi neustálé sprosté a zákeřné útoky na hlavu státu, Rusko a Čínu. Vadí mi bezpříkladná servilita a podlézání USA a EU. Vadí mi naprosto nedostatečná opatření vůči nebezpečí z ekonomické migrace. Vadí mi naprosto nevěrohodné působení naší justice, policie a všech státních institucí. Vadí mi bezpříkladná cenzura a potlačování práva na vyjádření názoru. Vadí mi, že na kvalitní zdravotnictví mají nárok jen ti bohatí a že lékaři vydírají tuto společnost hrozbami stávek a odchodů do zahraničí, když předtím za daně všech občanů zdarma vystudovali. Vadí mi nesmyslné zbrojení naší žoldnéřské armády a navyšování jejich expanzních nároků na cvičiště, vadí mi uzavírání celých oblastí pro civilní obyvatelstvo. Vadí mi přítomnost naší země v NATO a špacír jízdy amerických vrahů po naší vlasti. Vadí mi, že učitelé ve školách na všech úrovních vymývají mozky našim dětem, lžou jim o historii , především o osvobození naší země a části Evropy sovětskou armádou. Vadí mi nepostižitelnost politiků, policajtů, vojáků, farářů, pracháčů, soudců, a všech, kteří jsou jakýmkoliv způsobem napojeni na politiku. Vadí mi protěžování a neodůvodněná podpora cikánského etnika. Vadí mi zlodějina tisíciletí, kterou je církevní restituce. Vadí mi lhostejnost lidí a nezájem něco změnit a takto svým mlčením podporovat tuto krutovládu, která ve značné míře přispívá k situaci, která může kdykoliv skončit třetí světovou válkou. Nesouhlasím a naprosto odmítám Turecký diktát Evropě, jakož i rezignaci EU na toto nebezpečí. Odmítám účast naší země v EU, řízené USA, prostřednictvím evropského protektora, kterým je Německo. Odmítám přítomnost amerických vojsk na našem území, v Evropě a na všech dalších základnách po celém světě. Omítám vše, co otravuje tuto zemi a staví člověka do role nesvéprávného otroka. Odmítám evropskou a americkou diktaturu, odmítám diktaturu zbohatlíků a jimi zřizovaných institucí, odmítám vše, co by mohlo vést tuto planetu k zániku. Jistě jsem na mnohé zapomněl, ale pro ten základní výčet by to mohlo snad stačit. Děkuji, že jsem mohl alespoň někde vyjádřit své pocity a obavy a nepochybuji o tom, že z výše uvedeného výčtu by si nepochybně vybral každý. Přeji vše dobré lidem dobré vůle, lidem, kteří dokáží být sami s sebou, dokáží o věcech samostatně přemýšlet a hlavně pro dobro nás všech taky něco udělat. Připouštím, že mnozí mohou mít jiný názor a mohou jej podpořit patřičnými argumenty, které bych mohl snad i přijmout. Tím argumentem ovšem není síla, lež, hrubost a sprostota, s jakou se v diskusích zde na internetu velmi často setkávám. Jediným mnou akceptovatelným argumentem je pravda, realita a rozum
24. 4 2016.
Mohu-li připojit své vyjádření, pak lituji pisatele, že s takovými myšlenkami musí žít.
 

                                               -------------------------------------------------------------------------------

Dnes jsem měl v poště dopis Evy Clarové z Tábora, který stojí za přečtení, ale i zamyšlení

  V poslední době se na stránkách týdeníku Táborsko rozpoutal lítý boj o bytí a nebytí havranů, kteří měli tu drzost a postavili si své hnízda v korunách stromů dokonce na dvou místech v našem městě. To však vyvolalo vlnu nevole dvounožců . Obyvatelé našeho města se rozdělili na několik skupin-na ty, kdož havrany brání, druhou skupinu tvoří ti, jimž nevadí, jsou k nim lhostejní a další skupinu tvoří ti, kteří by je nejraději
usmrtili -nestačí jim , že jim zničili jejich obydlí.Je chyba, že si lidé přestali při práci zpívat, což všichni opeřenci dělají - zpívají si i za letu , často letí v jednom hejnu i vrány a kavky, to je hotový koncert .
Lidé ale, žel Bohu zapomínají, že tito pěvci pro ně dělají kus užitečné práce - často totiž zavítají za potravou na louky, pole, ale i smetiště, všude udělají kus užitečné práce, na polích a loukách si smlsnou na myších a hmyzu , na skládkách pak si pochutnají na tom co jim člověk poskytne - přebytečné potraviny, kdyby ti pomocníci tuto práci nekonali,
asi by se do dálky linula nepříjemná vůně a též by se tam přemnožili škůdci. Tak jim dopřejme klidné bydlení v korunách stromů a nechme je v klidu žít. Též mějme na paměti staré moudré rčení indiánů z kmene Creek: "AŽ POKÁCÍTE POSLEDNÍ STROM, ULOVÍTE POSLEDNÍ RYBU A OTRÁVÍTE POSLEDNÍ ŘEKU, POZNÁTE, ŽE ZLATO NENÍ K JÍDLU."
Ještě prosím malý dodatek týkající se též letců - jsou totiž mnohem hlučnější a škodlivější - rachotí od čtvrtka odpoledne do neděle večera - je marné si zacpávat uši, když přímo nad hlavou rachotí obří ptáci na rozdíl od opeřenců jsou ti , co jejich let řídí, obdařeni rozumem - postrádají však cosi jiného vědomí toho, že svým koníčkem
bezohledně obtěžují řadu lidí, kteří by si po celotýdenní práci rádi odpočinuli. Ať se pak nediví, že je lidé posílají ke všem čertům.
s přáním hezkého týdne ec

**************************************

I takové myšlenky se objevují v mé poště
( poznámka pro vedoucího kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Martina Martínka)
Pokud je známo, tak nárok na vzdělání mají všichni stejně nastavený.
Proč romské etnikum, žijící tu staletí nedokázalo to, co vietnamská komunita za pár desítek let . . .

Všiml jste si, že chodí do školek a škol, ve kterých patří mezi žáky s lepším prospěchem. A to
prosím, to jsem přišli s jinou kulturou, mentalitou, náboženstvím a znalostí jazyka.
Od Vás a Vám podobným jen slyším jak jste diskriminováni . . . a v čem ?
Máte stejná práva a povinnosti jako každý jiný v této zemi . . . jen Vaši "soukmenovci" si to zkrátili na ta práva. Mě by zajímalo, proč potomci vietnamské menšiny, která tu žije max 25 let, žádné potíže se vzděláváním a uplatněním potomků nemá !
A nastupující generace Korejců (Hyundai) u nás studuje základní školy v angličtině.
Indové z Mittaluv Ostravě nechávají studovat své děti na základních škole s anglickou výukou a jak je vidět, tak nikomu barva pleti nevadí.

Následující věty jsem konzultoval s diecézí církve Husitské, která již v minulosti vyvracela po internetu putující výroky s pojené s cikány, resp. Romy. I následující výrok není Husův a já ho uvádím jen proto, že mnozí jistě podobný výrok dostali do majlu:
Už mistr Jan Hus psal ve svých dílech zem,
která nikdy nepracovala a pracovat nebude, vždy dělala a dělat bordel bude a bude stále parazitovat na ostatních lidech.

3. 9. 2014 IR

********************************

Přišlo od Stanislava Pence

Prohlášení nejmladšího účastníka odboje a odporu proti komunismu tzv. III. odboje.

 Dne 12. května bych se měl účastnit slavnostního předání osvědčení, pamětního dekretu ministra obrany a odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu z rukou ministra obrany ČR.

Na toto setkání nepůjdu, a to z několika důvodů:

   1.  I 25 let po pádu komunismu řídí Českou armádu, a nejen tu, tehdejší zastánci komunistického režimu, prospěcháři a podporovatelé okupace našeho státu vojsky tehdejšího Sovětského svazu.

   2. Ti, co páchali bezpráví na občanech naší republiky, především z řad policistů, prokurátorů a soudců, vesměs dodnes nebyli potrestání. Navíc velká část z nich pobírá nebo do své smrti pobírala vysoké odslužné a důchody. Na druhou stranu velká část odpůrců komunistického režimu žila a žije v nuzných podmínkách. Novodobé dějiny jsou se státní podporou popisovány a připomínány vesměs v duchu, kterému nastupující generace nerozumí a pamětníci nevěří.

   3. Aktivitu, kterou jsem za minulého režimu konal proti tehdejšímu zřízení, jsem dělal dobrovolně a s vědomím, že jde o nápravu zkorumpovaného režimu vedeného bandou ideologických lumpů. Obávám se, že dnešní papaláši jsou na tom dosti podobně. Velkým příkladem je právě Ministerstvo obrany, kde je řada vysokých funkcionářů vyšetřována za korupci, úplatkářství, rozkrádání státního majetku a za zneužívání svěřené moci.

   4. Během vyřizování mé žádosti o uznání účastníka III. odboje jsem se setkal s naprostou neprofesionalitou těch, co toto právě mají na starosti. Narazil jsem na celou řadu věcí, proč vyřizování trvá tak neúnosně dlouho. Nic z toho nebylo řádně napraveno a neutěšený stav nadále trvá.

   5. O uznání účastníka odboje a odporu jsem požádal zejména proto, abych se jasně vymezil od dnešních tzv. bojovníků proti komunismu, kteří své hrdinství projevují vesměs až po 17. listopadu 1989.

    Rozhodl jsem se udělat toto gesto s tím, že doufám, že se někteří z novinářů či novinářek, případně politiků či političek, nad shora popsaném zamyslí a začnou se zabývat podstatou věci, a ne předkládanou propagandou, která se stálým  opakováním stává jakoby pravdou.

    Upozorňuji, že finanční náhradu 100 tisíc Kč, která náleží k ocenění, jsem věnoval na udržení bydlení trvale usídlené romské rodině nedaleko od mého bydliště. Rodina léta žije ne vlastní vinou v tak neskutečně neutěšených podmínkách, že až nelze uvěřit, že je to v podstatě státu, obci a občanským sdružením, pobírajícím subvence a dotace na poli sociálním, skoro jedno.

    I přes shora uvedené neklesám na mysli a věřím, že se dá řada věcí v naší zemi změnit. Věřím v novou generaci nepoznamenanou totalitním režimem a v pravdu, lásku a mír.

Stanislav Penc

 

*******************************************************************************

Názor čtenáře
Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN, p. Pan Ki-munovi.
Vážený pane generální tajemníku.
Reaguji na Vaši návštěvu České Republiky ve dnech, 3. 4. – 4. 4. 2014.
Během této Vaši návštěvy, jste vyjádřil uspokojení nad dodržováním Lidských práv v České Republice (ČR) a současně dáváte ČR, za vzor ostatním státům, kde se Lidská práva nedodržují.
Jako občan ČR, s Vaším „uspokojivým, pochvalným vyjádřením“ o stavu Lidských práv v ČR rozhodně nesouhlasím a nabízí se jenom dvě možnosti, jak zdůvodnit toto Vaše „pochvalné vyjádření“.
Buď máte „špatné informace“, o skutečném stavu Lidských práv v ČR, anebo „vědomě lžete“, protože to vyhovuje nejenom Vám a „vládnoucí vrstvě“ v ČR, ale i „Těm“, kterým se tato „vládnoucí vrstva“ v ČR, snaží „zalíbit“ a málem se jim „klaní, jak posvátné krávě“. Před rokem 1989 se tehdejší „mocní“, v Československé republice, klaněli směrem na Východ a po roce 1989, se „pohrobci a učedníci“, těchto bývalých „mocných“ zase „klaní směrem na Západ“. Pokaždé je to však „ke škodě obyčejných lidí“, v této zemi.
Je mi 59 let, jsem 9 let zdravotně tělesně postižen. Budu porovnávat dobu, kterou jsem prožil od dětství, ještě jako občan Československé socialistické republiky (ČSSR), s tím, co přišlo po roce 1989 a následně s tou tzv. „Demokracii“ kterou prožívám, jako občan České Republiky (ČR), po roce 1993.
V době před rokem 1989, nemohl každý občan ČSSR, volně cestovat kam chtěl. Občan ČSSR nemohl „bez následků“, veřejně protestovat a kritizovat, tehdejší „poměry ve společnosti“. Někteří mladí lidé se nedostali na střední nebo vysoké školy proto, že jejich rodiče nebyli „politicky angažovaní“. Ne všechny potraviny, hlavně některé druhy ovoce, si mohl občan ČSSR koupit, po celý rok.
Toto jsou nejčastější „nedostatky“, které byli v ČR před rokem 1989 a které „nespokojeným“ občanům ČR, připomínají představitelé a přívrženci tzv. „Demokratických stran“, které vznikli po roce 1989. Tyto tzv. „Demokratické strany“, jsou „zodpovědné“ za všechno „bezpráví, porušování Lidských práv a rozkrádání státního majetku a Evropských dotací“, ke kterému dochází v ČR, do dnešní doby.
Před rokem 1989, sehnal každý absolvent vysoké nebo střední školy zaměstnání. Teď nemám na mysli tzv. „umělou zaměstnanost“, která byla hlavně v administrativě.
Ti, kteří „poctivě“ pracovali, měli „jistotu“, že je nikdo „nevyhodí“ z práce, když jim bude 40 let, kvůli tomu, že jsou pro zaměstnavatele už „staří“, jak se to dnes často v ČR děje.
„Systém zdravotní péče“ v ČSSR, byl před rokem 1989 „srovnatelný“, s podobnými „zdravotními systémy“, v tzv. „západních vyspělých státech“. Nemocný občan této země, měl tehdy „jistotu“, že se mu dostane odborné zdravotní péče, že s ním nebudou jednat v nemocnici „hůř než se zvířetem“, anebo že „nebude muset umírat bez pomoci na ulici, jenom proto, že je nemajetný a bezdomovec“, jak se to děje v ČR.
Tělesně postižení lidi, psychicky a duševně zdraví, kteří by si byli schopni zajistit „zdravotní péči“ sami, jsou v ČR zavírání do tzv. „Domovů pro seniory“, společně s agresívními, mentálně nebo psychicky nemocnými, alkoholiky, kde jsou pak „vystaveni fyzickým útokům“, těchto „psychicky nemocných a často i opilých“ klientů. Klient „Domova“, který si na takové napadení „oprávněně“ stěžuje, je „vystaven psychickému teroru“, ze strany zaměstnanců a vedení „Domova pro seniory“. V takovém „Domově“, jsou tito „nemocní a zdravotně postiženi“ klienti „okrádání“ zaměstnanci těchto „Domovů“. Úřad, který „Domov pro seniory“ zřídil a měl by dohlížet na to, aby bylo vše „v pořádku“, svoji funkci vůbec neplní a zaměstnanci tohoto „Úřadu“, se sami „podílejí na psychickém teroru, proti nespokojenému klientovi „Domova“.
Jeden z takových „úřadů“, který se „přímo podílí“ na „Psychickém teroru“, v „Domově pro seniory“ a svým jednáním „podporuje okrádání starých, nemocných a zdravotně postižených, se jmenuje „Magistrát hlavního města Prahy“ (MHMP).
Vy jste při své návštěvě v ČR, od představitele-primátora, tohoto „Zločineckého Úřadu“ (MHMP), převzal „symbolický Zlatý klíč“. Tento „Zlatý klíč“, Vám rozhodně „žádné štěstí nepřinese“. To už pak můžete přebírat „Zlaté klíče a Medaile“, třeba od „prezidenta Severní Koreji“, bylo by to stejné.
Před rokem 1989, měli zdravotně postižení práci a nemuseli nikde „žebrat“ jako v dnešní době, kvůli tomu, aby měli na zdravotní pomůcky, nebo na „Lázně“, které potřebuji. Práce, kterou tito zdravotně postiženi dělali, měla smysl, a výrobky, které vyráběli, byli užitečné.
V dnešní „demokratické“ ČR, nesežene práci ani „zdravý mladý člověk“, natož „zdravotně postižený“.
„Koupit“ si dnes může v ČR, každý „co chce“, i „cestovat může, kam chce“. Musí na to mít však peníze. A to si při „dlouhodobé vysoké nezaměstnanosti“ v ČR, může málokdo dovolit.
„Svoboda projevu“, je v ČR zaručena „Ústavou“. Každý, si může „veřejně protestovat“ bezm...

25. 4.2014

*****************************************************************

Diktátoři se nemění

Tak jsem si myslel, že anšlus Krymu je podle Rakouska, ale jak se vyvíjí dál situace, musím dát za pravdu názoru, že Putin jede podle vzoru našich Sudet, což pociťuje nyní Doněcká oblast, kde separatisté vyhlásili nezávislou republiku. U nás to bylo třeba povstání Henleinovských ordnerů v září 1938 na Sokolovsku.

Dne 12. září 1938 ve Sportovní hale v Norimberku měl projev německý kancléř Adolf Hitler. Jeho projev byl zaměřen proti Československé republice, byl plný nenávisti a útoků proti prezidentu Benešovi a proti demokratickému zřízení. Byl plný lží, nepravd i polopravd a měl německé veřejnosti, Evropě a celému světu ukázat, jak německá menšina v ČSR je utiskovaná, pronásledovaná a že jsou jí upírána občanská a lidská práva. Byl určen především pro celou světovou veřejnost, aby se dozvěděla, že Německo se za Němce v ČSR postaví a bude bránit jeho zájmy.

Stačí změnit Norimberk za Kreml, Sportoviště za dumu a jako ochránce soukmenovců, doplnit Putina. Dále mohu jen citovat z knihy Vyhnání Čechů z pohraničí 1938:

Veřejný projev Adolfa Hitlera byl po celém zněmčelém území ČSR drtivou většinou německých obyvatel poslouchán. Henleinovská strana pro občany, kteří nevlastnili radiopřijímač, organizovala veřejné poslechy v hostincích, na veřejných prostranstvích. Umístila radiopřijímače do oken obecních úřadů nebo jiných budov. V mnoha obcích byla místní samospráva v rukou zástupců zvolených za henleinovce.

I v samotném Sokolově se tento projev poslouchal ve všech hostincích. Město při té příležitosti bylo vyzdobeno prapory s hákovými kříži, v oknech některých domů byly vystaveny obrazy Hitlera, osvětlené svícemi. Po projevu Hitlera se lidé seřazovali do průvodu, pochodovali městem a vykřikovali různá hesla: „Wir wollen Heim ins Reich“ (Chceme domů do Říše).

A současnost? Ukrajinská tajná služba SBU zatkla v sobotu na hranicích údajného ruského špiona, který podle ní měl namířeno do Luhansku. Je to Bunny, ročník 1985, který měl koordinovat činnost diverzní skupiny na Ukrajině, oznámila tajná služba.

Státní ruská televize Rossija 24 informuje o dění v Doněcku: "Lidé jsou šťastní, někteří pláčou, hraje sovětská hymna. Na tohle čekali hodně dlouho."

Čeká Doněcko krymský scénář se separatisty s následným referendem? Ona asi existuje 90% pravděpodobnost, že na jihovýchodě Ukrajiny jej chce Moskva zopakovat. Ukazuje na to snaha destabilizovat situaci pomocí separatistických hnutí s tisícovkou "Putinových turistů", kteří byli vysláni na Ukrajinu.

Ti potom, po obsazení místních státních úřadů, požádají Rusko o pomoc na "ochranu krajanů" – což bude pro Putina záminka k zahájení invaze. Poté budou v regionech uspořádána referenda o odtržení od Ukrajiny, jejichž výsledky budou v 99,9% souhlasné.

7. 4. 2014 IR

************************************

Otázka pro pamětníky:

Víte co byl anšlus? Správně se to dnes píše anschluss, což je způsob připojení, konkrétně Rakouska k Německu. Slovo Anschluß se tenkrát objevilo v novinách a oznamovalo tak světu, že Rakousko bylo připojeno k nacistickému Německu. Stalo se tak 12. března 1938.

Anschluss byl jedním z prvních Hitlerových kroků k obnově Německé říše a navrácení Německu alespoň část území ztracených po první světové válce (Versailleská smlouva). 11. března 1938 proběhl v Rakousku ozbrojený převrat, který vedl nacista Seyß-Inquart. Ten také poslal zvací dopis a povolal do země na pomoc Německé vojsko. 12. března přijel do Rakouska Adolf Hitler, který prohlásil připojení Rakouska k Třetí říši. V inscenovaném referendu 10. dubna 1938 se vyslovilo 99 % hlasů k připojení Rakouska k Německu.

Jako přes kopírák se vyvíjely události na Krymu.

Světové velmoci se nepoučily a v září téhož roku ustoupily Hitlerovy aby "mohl ochránit" životy Němců žijících na našem území. Shodou okolností právě 15. března 1939 k nám vpadli Němci a naše okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, německy Protektorat Böhmen und Mähren, vyhlášený 16. března 1939. Okupací a anexí okupovaného území Německo porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo 30. září 1938 uzavřelo, takže 16. březen 1939 byl pro nás Protektorát Čechy a Morava, pro Ukrajinu bylo referendum 16. března 2014 o připojení k SSSR.

Na Krymu také předcházela vojenská agrese, a výsledek hlasování 97% je proto tak "vynikající", že hlasování se zúčastnili jen Rusové žijící na Krymu. Ostatní znalí poměrů z dob, kdy byl Krym v SSSR, k urnám ani nešli.

 Není překvapením, že se ruští vojáci chovají jako správní okupanti a Putin spěchá, aby okupace byla posvěcena parlamentem, nebo co to tam mají, aby svět byl uklidněn, že je vše v pořádku. My víme, že hlupáci, kteří v té nevyzpytatelné zemi investovali, se nyní třesou o své grošíky. Ty by neviděli stejně i za normálních okolností, protože Rusové nejenže nedodržují smlouvy, ale také neplatí. Nyní jsou jejich investice jakýmsi rukojmím proti srandovním sankcím, ze kterých má prcek jen legraci. Jeho média dokonce straší atomovkou, nás pak svými bojovými stíhačkami, o nichž říká, že je rozmístí tak, aby u nás byly za 15 minut. Jako bychom nevěděli, že již dávno má na nás nasměrované rakety. Naši poslušní politici a novináři staré gardy zařídili, že tu nemáme žádnou ochranu, jen ujištění vedení NATO, že budeme ochráněni.

Snad to nebude tak hrozné, byla by to katastrofa, ale člověk malého vzrůstu je nevyzpytatelný ve svém velikášství. Chruščov s Kennedym kdysi (1962) zažehnali  Karibskou krizi, když Rusové dovezli potichu na Kubu rakety. Nám to Rudé Právo tehdy vyložilo jinak, ale dnes víme, že komunismus je doktrína neštítící ničeho v překonávání překážek na cestě ovládnutí světa.

Anšlusem to nezačalo. Bylo to již dávno před tím, když lhostejnost politiků a partikulární zájmy umožnily lidem, jako byl Hitler, Stalin a jejich "žáci", potichu sahat po moci a budovat si svá impéria. I my jsme často mávli rukou, když jsme věděli, co se děje jinde ve světě. Bylo to od nás daleko, i ta Jugoslávie nebyla tak blízko, jako je nyní Ukrajina.

19. 3. 2014 IR